Gå til navigasjon Gå til innhold

Utredningsinstruksen

Ny utredningsinstruks trådte i kraft 1. mars 2016 og beskriver hvordan, og i hvilket omfang, statlige virksomheter skal utrede tiltak.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 1. februar 2016.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 gjelder en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

26. apr.
2016

Nå kan statsansatte levere reiseregning på mobilen

Fra og med i dag kan rundt 80 000 statlige ansatte levere reiseregning via en app på mobilen – mens de er ute på reise.

25. apr.
2016

Frokostseminar 9. mai: Bedre etatsstyring – store linjer heller enn små detaljer

Program for bedre styring og ledelse i staten og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) inviterer til frokostseminar om styring.

07. apr.
2016

Blogginnlegg: – Ikke la Riksrevisjonen overta styringen

Statsforvaltningen er ofte for raskt ute med å si at de skal rette opp alt Riksrevisjonen peker på. Husk at det er lov å være uenig – ikke la Riksrevisjonen overta styringen av virksomheten, skriver direktør Øystein Børmer i DFØ.

10. mar.
2016

Innretning av internrevisjon i staten (R-117 pkt. 5)

Beslutning om å etablere en internrevisjon er en viktig beslutning for virksomheten og som påvirker flere. Det er viktig at denne funksjonen blir etablert på en best mulig måte slik at funksjonen fungerer hensiktsmessig og effektivt og skaper verdi for virksomheten. Kurset gir en innføring i hvordan virksomheter bør innrette en internrevisjon etter kravene pkt.5 i Rundskriv 117 (R-117).

15. mar.
2016

Mål- og resultatstyring (basis) - i et virksomhetsstyringsperspektiv

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål- og resultatstyring (MRS) er og hvordan MRS kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen. Det legges spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingsfasen i virksomhetsstyringen. Det blir praktiske eksempler og gode tips samt noe tid til praktisering i grupper.

16. mar.
2016

Grunnkurs i risikostyring

Tema for kurset er hvordan statlige virksomheter kan etablere et grunnlag for risikostyring og identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko på ulike nivåer i virksomheten.

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.