Økonomiregelverket endres

Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten.

Krav til årsrapport fra 2014

Anbefaling til innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Elektronisk faktura

DFØ tilbyr effektiv behandling av inngående fakturaer for statlige virksomheter.

01. sep.
2014

Månadlege rekneskapstal frå statsrekneskapen juli 2014

Rapportane for juli 2014 er no publiserte.

30. aug.
2014

Lansering av ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

DFØ lanserer den 4. september 2014 ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

01. aug.
2014

Månadlege rekneskapstal frå statsrekneskapen juni 2014

Rapportane for juni 2014 er no publiserte.

02. sep.
2014

Innføring av nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Kurs om innføring av de nye rammeavtalene for betalings- og kontoholdstjenester for staten som ble inngått 11. juni 2014, samt gjennomgang av prinsippene og praktisk rettledning for virksomhetenes gjennomføring av minikonkurranse ved avrop på de nye rammeavtalene.

03. sep.
2014

Innføring av nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Kurs om innføring av de nye rammeavtalene for betalings- og kontoholdstjenester for staten som ble inngått 11. juni 2014, samt gjennomgang av prinsippene og praktisk rettledning for virksomhetenes gjennomføring av minikonkurranse ved avrop på de nye rammeavtalene.

03. sep.
2014

Kurs i elektronisk faktura og e-handel, Hamar

Velkommen til en lærerik dag om elektronisk faktura og e-handel