Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

17. apr.
2015

DFØs direktør med i Karanteneutvalget

Øystein Børmer ble fredag oppnevnt som nytt medlem i Karanteneutvalget.

07. apr.
2015

Etatsstyring mellom politikk og forvaltning: Nytt videreutdanningstilbud ved Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo

Som ledd i oppfølgingen av Programmet for bedre ledelse og styring i staten er det etablert et nytt videreutdanningstilbud ment for deg som jobber med etatsstyring. Søknadsfristen er 20. mai og studiet har oppstart i oktober 2015.

11. mar.
2015

Rapport om bruken av samfunnsøkonomiske analyser i statlig forvaltning

Bruken av samfunnsøkonomiske analyser ser ikke ut til å være en innarbeidet praksis i statlig forvaltning, selv om slike analyser gir bedre beslutningsgrunnlag og kan bidra til mer velferd per skattekrone.

16. apr.
2015

Nettverksmøte for EVA-forum

Nettverksmøte EVA-forum, åpner også opp for medlemmer fra Norsk Evalueringsforening.

22. apr.
2015

Introduksjon til regnskap i statlige virksomheter

Kurset gir en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter.

23. apr.
2015

Virksomhetsregnskap etter de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Kurset gir en innføring i et virksomhetsregnskap utarbeidet etter de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og en kort presentasjon av krav til årsregnskap for virksomheter som benytter SRS.