Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

02. mar.
2015

Månadlege rekneskapstal frå statsrekneskapen desember 2014 og januar 2015

Rapportane for november 2014 og januar 2015 er no publiserte.

03. feb.
2015

Foredrag fra Styringskonferansen 2015

DFØS styringskonferanse 2015 ble overført direkte via nett. Du finner nå de ulike foredragene på vår nettside og på vår YouTube-kanal.

28. jan.
2015

Oppdaterte veiledningsnotater til standard kontoplan for statlige virksomheter

DFØs veiledningsnotater er oppdatert per januar 2015, og forklarer og gir eksempler på hvordan kontoene i standard kontoplan skal benyttes.

05. mar.
2015

Nettverk for tilskudd

DFØ ønsker velkommen til nytt møte i nettverk for tilskudd torsdag 5. mars kl. 09.00 – 11.30 i DFØs lokaler i Paleet. Rundstykker serveres fra klokken 08.30.

11. mar.
2015

Budsjettarbeid i statlige virksomheter (grunnkurs)

Dette er et innføringskurs for deg som er ny i forhold til budsjettarbeid i staten.

16. mar.
2015

SAP – Påbygningskurs i refusjoner fra NAV

Påmeldingsfrist: 6. mars 2015