Gå til navigasjon Gå til innhold

Utredningsinstruksen

Ny utredningsinstruks trådte i kraft 1. mars 2016 og beskriver hvordan, og i hvilket omfang, statlige virksomheter skal utrede tiltak.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 1. februar 2016.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 gjelder en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

09. mai.
2016

Nye sider om etatsstyring

DFØ forvalter fra 1. januar 2016 kravene til etatsstyring i det statlige økonomiregelverket etter delegert fullmakt fra Finansdepartementet.

26. apr.
2016

Nå kan statsansatte levere reiseregning på mobilen

Fra og med i dag kan rundt 80 000 statlige ansatte levere reiseregning via en app på mobilen – mens de er ute på reise.

07. apr.
2016

Blogginnlegg: – Ikke la Riksrevisjonen overta styringen

Statsforvaltningen er ofte for raskt ute med å si at de skal rette opp alt Riksrevisjonen peker på. Husk at det er lov å være uenig – ikke la Riksrevisjonen overta styringen av virksomheten, skriver direktør Øystein Børmer i DFØ.

26. mai.
2016

Samfunnsøkonomisk analyse – tallfesting og verdsetting

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger, beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Kurset bygger på innføringskurset i samfunnsøkonomisk analyse.

26. mai.
2016

31. mai.
2016

SAP NAV refusjoner grunnkurs

Påmeldingsfrist 24. mai 2016.

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.