Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

21. mai.
2015

Krav om vurdering av internrevisjon i staten

For første gang må alle virksomheter i staten med inntekter eller utgifter over 300 millioner vurdere internrevisjon. – Et viktig grep som gir ledere i staten bedre styring og kontroll, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

07. mai.
2015

Viktige begreper om tilskudd

Vi har samlet de viktigste begrepene om statlige tilskudd på ett sted. Her finner du forklaring av begreper og sammenhenger, og hvilke krav som stilles i økonomiregelverket

27. apr.
2015

Nå kan alle sjekke statens pengebruk

Hittil har statlige virksomheter i liten grad rapportert hva de har brukt skattebetalernes penger på. Med nye krav til rapportering og offentliggjøring av årsrapporter og årsregnskap, kan alle for første gang se hva pengene har gått til og hvilke effekter det har hatt for samfunnet.

27. mai.
2015

Etatstyring

Kurset gir innføring i etatsstyringen, departementenes styring av underliggende virksomhet.

01. jun.
2015

SAP – Rapporter for basis-/delservice-kunder

Påmeldingsfrist 28. mai 2015

03. jun.
2015

SAP – Rapporter for fullservicekunder

Påmeldingsfrist 28. mai 2015