Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

22. jan.
2015

Foredrag fra Styringskonferansen 2015

DFØS styringskonferanse 2015 ble overført direkte via nett. Vi vil etter hvert legge ut de ulike innslagene på vår nettside og på vår YouTube-kanal.

21. jan.
2015

«Dublin fra A til Å» vant Bedre stat-prisen

Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda vant onsdag Bedre stat-prisen for deres felles innsats for effektiv behandling av asylsøknader.

16. jan.
2015

Husbanken fornyer, forenkler og forbedrer

Husbanken har gjennomført tre ulike tiltak for å få på plass kvalitetsforbedringer, innsparinger og bedre styring i virksomheten. Virksomheten er i år blant de nominerte til Bedre stat-prisen.

04. feb.
2015

SAP - Organisasjonsmodulen (OM)

Påmeldingsfrist: 28. januar

04. feb.
2015

Budsjettarbeid i departementene

I kurset går vi gjennom bevilgningsreglementet og de sentrale elementene i budsjettprosessen i staten samlet, for departementene og i Stortinget.

05. feb.
2015

Mål- og resultatstyring i etats- og virksomhetsstyringen

DFØ arrangerer i samarbeid med Finansdepartementet et todagersseminar for statlige virksomheter for å tydeliggjøre sentrale krav og god praksis av mål- og resultatstyring i etats- og virksomhetsstyringen.