Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

16. jun.
2015

Trenger vi en internrevisjon?

DFØ har utviklet en veiledning for virksomheter som skal vurdere om de bør etablere en internrevisjon. Veiledningen gir deg en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng, og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen.

21. mai.
2015

Krav om vurdering av internrevisjon i staten

For første gang må alle virksomheter i staten med inntekter eller utgifter over 300 millioner vurdere internrevisjon. – Et viktig grep som gir ledere i staten bedre styring og kontroll, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

07. mai.
2015

Viktige begreper om tilskudd

Vi har samlet de viktigste begrepene om statlige tilskudd på ett sted. Her finner du forklaring av begreper og sammenhenger, og hvilke krav som stilles i økonomiregelverket

26. aug.
2015

SAP – E-skjema for ansatte og eksterne (honorarmottakere)

Halvdagskurs. Påmeldingsfrist 21. august 2015.

01. sep.
2015

Frokostseminar for statlige virksomheter om internrevisjon

På frokostseminaret gir Finansdepartementet og DFØ en introduksjon til de nye kravene om internrevisjon i statlige virksomheter, samt en presentasjon av nytt veiledningsmateriell fra DFØ. Det blir anledning til å høre erfaringer fra to virksomheter som allerede har valgt å etablere en internrevisjon og stille spørsmål til disse.

02. sep.
2015

Frokostseminar for departementer om internrevisjon

Frokostseminaret gir en introduksjon til nye retningslinjer for internrevisjon i statlige virksomheter og hvilken betydning dette har for departementene. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) presenterer også kort nytt veiledningsmateriell til bruk for virksomheter som er pålagt å vurdere om de bør etablere en internrevisjon.