Økonomiregelverket endres

Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten.

Krav til årsrapport fra 2014

Anbefaling til innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Elektronisk faktura

DFØ tilbyr effektiv behandling av inngående fakturaer for statlige virksomheter.

10. apr.
2014

Ikke nødvendig å endre DFØ-passord

Våre systemer er ikke rammet av sårbarheten som mediene omtaler som Heartbleed.

28. mar.
2014

Elektronisk faktura – et lederansvar

Halvannet år etter at kravet til statlige virksomheter om mottak av elektronisk faktura trådte i kraft, er kun en av fem innkomne fakturaer elektroniske. Undersøkelser foretatt av DFØ tyder på at årsaken er manglende innarbeidede rutiner og ledelsesforankring.

03. mar.
2014

Månadlege rekneskapstal frå statsrekneskapen

Rapportane for desember 2013 er no publiserte.

05. feb.
2014

Nettverk for virksomhetsstyring

DFØ ønsker velkommen til årets første møte i nettverk virksomhetsstyring onsdag 5. februar. Temaet for møtet er "Erfaringer med strategiarbeid i Språkrådet og Difi".

23. apr.
2014

SAP: E-skjema/arbeidsflyt

Dette er et dagskurs. Påmeldingsfrist: 16.april 2014.

24. apr.
2014

SAP: Refusjoner fra NAV

Dagskurs. Påmeldingsfrist: 17. april 2014.