Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 er det planlagt å innføre en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

25. nov.
2014

Styringskonferansen 2015 - Dilemmaer i styring

Vi har nå åpnet påmeldingen til DFØs styringskonferanse 2015.

19. nov.
2014

Per Kristian Foss til Styringskonferansen

Er Riksrevisjonen mest opptatt av å finne feil? Eller bistår de forvaltningen med å oppfylle sitt potensial? På Styringskonferansen 21. januar 2015 grilles Per Kristian Foss om sin rolle som riksrevisor, og om hvordan Riksrevisjonen ser på forholdet mellom risiko og innovasjon.

03. nov.
2014

Månadlege rekneskapstal frå statsrekneskapen september 2014

Rapportane for september 2014 er no publiserte.

02. des.
2014

Kurs i nye styringsrapporter - SAP HR

Halvdagskurs 09.00 - 12.00. Påmeldingsfrist: 21. november

02. des.
2014

Kurs i nye styringsrapporter - SAP HR

Halvdagskurs 13.00 - 16.00. Påmeldingsfrist: 21.november

03. des.
2014

Møte i nettverk for produktivitet

Første samling i nettverk produktivitet.