Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Elektronisk faktura

DFØ tilbyr effektiv behandling av inngående fakturaer for statlige virksomheter.

01. okt.
2014

Månadlege rekneskapstal frå statsrekneskapen august 2014

Rapportane for august 2014 er no publiserte.

30. sep.
2014

Statlige virksomheters årsrapport til departement

Et eksempel på årsrapport utformet etter nye krav gjeldende fra og med årsrapporten for 2014.

26. sep.
2014

Ny nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres det en ordning med nøytral merverdiavgift i statlig sektor.

02. okt.
2014

SAP E-skjema / arbeidsflyt

Dagskurs. Påmeldingsfrist: 25. september

07. okt.
2014

Introduksjon til regnskap i statlige virksomheter

Kurset gir en innføring i reglene for regnskap i statlige virksomheter.

07. okt.
2014

SAP - Rapporter for del-/basiskunder

Påmeldingsfrist: 30. september