Rammeavtaler med banker

Alle statlige virksomheter må gjøre avrop på nye rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester.

Krav til årsrapport fra 2014

Eksempel på innhold i årsrapport i henhold til nye krav fra Finansdepartementet.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

10. des.
2014

DFØ er på twitter

DFØ er nå på twitter under navnet @godstyring

09. des.
2014

Standard kontoplan for statlige virksomheter er oppdatert

Standard kontoplan for statlige virksomheter er endret per 5. desember 2014 med virkning fra 1. januar 2015.

02. des.
2014

Øystein Børmer skal lede ekspertutvalg

Direktør i DFØ, Øystein Børmer, skal lede et ekspertutvalg som skal bidra til mer effektiv bruk av offentlige midler.